آدرس فروشگاه :

استان گیلان – شهرستان رشت – لشت نشا – بازار شهید انصاری -فروشگاه مروارید

شماره تماس فروشگاه :

۴۴۰۰۹۲۴ – ۰۱۳۳

سامان خوشسیرت :
۰۹۰۳۹۲۱۵۷۱۲

علی قربانی :
۰۹۱۱۹۴۰۶۹۵۰

ایمیل :
Info@giltiti.ir