به این محصول چند ستاره می دهید؟
با “ثبت نظر” موافقت خود را با قوانین انتشار نظرات در giltiti اعلام می‌کنم.

ماگ شیشه ای

ماگ شیشه ای
قوانین نظرات
رعایت کلیه قوانین زیر برای کاربران رسمی فیلو الزامی می‌باشد.